Diversity of Voices, 2012-2013

Spirituoso con bravura, 2012
Öl/Leinwand, 200 x 250 cm