Diversity of Voices, 2012-2013

Spirituoso con siluro, 2012
Öl/Leinwand, 170 x 190 cm